Akrep Erkeği

Akrep Erkeği Özellikleri

Akrep Erkeği, bu yıldızın tesiri altında doğanlar orta boylu, buğday benizli mavi gözlü çehresi toparlak, ağzı büyük, sacları sarı, hırcın tabiatlı olurlar.

Gurubu Su
Uğurlu Günü Salı
Uğurlu Ayı Eylül
Dost burçları Başak
Düşman burçlar Kova
Uğurlu Sayısı 13
Uğurlu Taşı Topaz
Uğurlu Renkleri Canlı kırmızı, Siyah
Uğurlu Çiçekleri Karanfil, Hanımeli
Uğurlu Kokuları Misk, Manolya
Uğurlu Müzik Marşlar, Canlı parçalar
En Belirli Özelliği Kararlılık
En Büyük İdeali Zenginlik
En Büyük Hatası Merhametsizlik
En Büyük Arzusu Ömür boyu güven

İşlerinde sabırsız olurlar. çabuk kızar ve kızgınlığı hemen geçer. Gülüp oynamaktan pek hoşlanmazlar. Kibirli olup kimsenin ayağına gitmezler.

Hayati iyi ye maişeti ortadır. Bazen eline para geçer bazen da parasız kalır.

Yaşı ilerledikçe hali düzelir, serveti artar. Eline geçen parayı az zamanda zevk, sefa yoluna harcarlar.

Maddi açıdan zarurete düşerler. Tekrar işleri düzelir. Akıbeti iyidir.

Kardeşlerinin ekserisi kadındır. Aralarında bazen güzel geçinme, bazen da kavga vuku bulur.

Anası babasından evvel ölür. Eline baba ve anadan bir para geçmez. Onların sevgilerini bir türlü kazanamamıştır. Onlar kendisice bir şey bırakmazlar.

İlk çocuğu kız olursa da sonrakiler erkek olur. Bunların ekserisi vefat ederler. Bunların birinin çok hayrı dokunur.

Hastalığı: Kan fazlalığı, Safra, Humma (Ateş), Baş dönmesi, soğuk algınlığından olan hastalıklardır. Kan aldırması, müshil içmesi fayda verir.

Limonata, demirhindi gibi şerbetlerde fayda verir. Soğuktan korunmalı.

İki kadınla evlenmek görülmektedir. Bu kadınlardan 1 incisini boşar. İkincisiyle yaşar. Göğsünde ben bu­lunan kadın ona Kahır çektirir.

Genç iken kadınlâr etrafında çok dolaşırlar kendisi de onların peşinde koşar.

Ölüm korkusu 3-30 -40 yaşlarındadır. Eğer bu tehlikeli dönemeçleri atlatırsa 80 yıl yaşar. çarşamba günü hastalanırsa o hastalıktan zor kurtulur.

Çok yolculuk yapar ye seyahatlerde çok zahmet çeker. Salı günü güney tarafına başlayan yolculuğu iyidir. Denizden de gitse, karadan da yola çıksa iyidir. Kara yolunda bir hırsıza tesadüf etmesi de olabilir. İş hayatında büyük bir mevki sahibi ona yardım eder. İyi bir makama yükselir. Bir şeye azmetti mi mu­vaffak olmadan peşini bırakmaz. Hedefine az zamanda erişir.

Akrabasından düşmanları çok olur. En büyük düşman ayağında yanık eseri, yüzünde belli bir alâmeti olan esmer yüzlü bir erkektir. Dostu ve eşlerini Su tabiatlı olanlardan seçmeli. Ateş tabiatlı olanlardan seçmemelidir.

Rakamlardan 13 hayırlıdır.. Hayırlı günü Salıdır. 0 gün başladığı işlerde muvaffak olur.

Ağustos aylarında sıhhatine çok dikkat etmelidir. Para işlerinde şanslı günü Eylülün ilk haftasıdır. Evlenme hususunda Mayıs ayının 3 ncü haftası uygundur. Bu yıldızda olanlar herkese kolayca inanmamalıdır.

Bu yıldızdaki şahıs bazen bedbin olur. Bundan vazgeçmeli, sırrını kimseye açmayıp tanrıya yalvarmalıdır. İşi düzelecektir.

 

Daha Detayli Yildizname Yorumu için Form doldur…

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

× WhatsApp İletişim