Aslına bakılacak olursa fal gerçek mi değil mi sorusuna net bir cevabı vermek zor bir konum içerisine bulunmaktadır. Öyle ki gerçek dediğimiz zaman o kadar fala baktırmış olmalarına rağmen hiç bir şeyin çıkmadığını gören ve bundan dolayı bize inanmayacak olan insanlar vardır. Bunun yanında fal gerçek mi değil mi sorusuna gerçek değil dediğimiz zaman ise yine fal baktıran ve falda söylenenlerin gerçekleştiğini gören kişilerin bizim verdiğimiz bilgiye yalanlar gözle bakması görülebilir. Bundan dolayı fal gerçek mi sorusu için en net bilgiyi şu şekilde verebiliriz ki; fal bakımı yaptırdığınız kişinin falın gerçek mi değil mi konusunda büyük bir rol oynadığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten fal bakma konusunda usta olan ve yine fal bakma konusunda uzman olan kişilerin baktığı fallar gerçek çıkabilmektedir.
Hayat içerisinde insanların zaman zaman celp muskalarına rastladığını görebiliriz ve haliyle bu muskalar hakkında herhangi bir bilgisi bulunmayan insanların celp nedir merak etmesi doğaldır. Peki Celp nedir ve ne işe yarar? Celp, aslına bakılırsa hava ilmi uygulamalarında kullanılmaktadır ve birini geri getirmek için, çağırmak için, ilgilisini çekmek için, sevgisine sahip olabilmek ya da kendisine aşık edebilmek için yapılan işlemlerin başında gelmektedir. Celp yapımı genellikle vefk ile muska yapımına benzemektedir yani muska gibi yapılır ve yine aynı şekilde bu iki düzenin yapımında kullanılan maddeler kullanılır. Celp yapma işlemini genel olarak yapan veya uygulamaya koyan kişilerin adına büyücü denir ve celp bozmak ise medyum kişilere ait olmaktadır.Yıldızname eğitimi alacak olan kimsenin astrolojik anlamda bazı bilgilere aşina olması ve astrolojiyi oldukça yakından takip etmesi gerekir. Ayrıca bunun yanında matematik ve ebced hesabı, havas konularında tecrübeli olması gerekmektedir.

ŞARTLAR

 • Eğitim 5 seviye şeklindedir.

 • Her seviye belli aşamalardan oluşmaktadır.

 • Devam edecek katılımcılar bazı testlerden geçerek ilerleyebilir.

 • Eğitimlerde devamlılık şarttır, zorunludur.

 • Eğitime katılmak için ön mülakat zorunludur.

 • Herkese bu eğitim verilmeyecektir.

 • Her Seviye Eğitim sonunda Katılımcı Belgesi verilecek,

 • Eğitimler tamamen bitince Havas – Vefk Sertifikası ile onurlandırılacaktır.

 • Her bir seviye 12 eğitim süresince verilecektir.

 • Her eğitim 2 saat olup haftada bir olacaktır.

 • Bu vesile ile her seviye 3 ayda tamamlanacaktır.

 • Bu nedenle Eğitim toplamda 15 ay sürecektir.


 

Eğitimde Metafiziksel konular ele alınacaktır, elbette ki Havas ilminin sınırları bunlar değildir, ancak dediğim gibi bunlar temel eğitimlerdir, temel eğitimler 5 seviyede ele alınırken orta düzey ve Majisyen düzeyini siz hesaplayın artık..

Taleplerinize göre yeniden seviyeler değerlendirilebilir, orta düzeye de geçiş sağlanabilir.

 

Konuları şimdilik bu yönde tasarladım, birkaç hususu değiştirebilir, konu dizimlerini öne arkaya alabilirim..

Yada ilk önce tanışma platformu kurarak ön sohbet sonrasında eğitime katılacaklar hakkında kısa bilgiler edinerek havas konusunda ki bilgi düzeylerini etüt ederek buna göre eğitim konularını yeniden ele alabiliriz..

İnsan esma’dan esma harflerden mürekkeptir. Kelimelerin ruhu harflerdir. Bir dilin irfanı mi yoksa dünyevi mi olduğunu kelimelerinin içinde barındırdığı harflere bakarak anlayabilirsiniz.

Harfler tek başlarına ayetlerdir (bknz hurufu mukatta) ancak idraki dar insanın ayetleri anlayabilmesi için harfler kelimelere dönüştürülmüştür. Kelimelerden cümleler kurar, cümlelerden paragraflar örer, paragraflardan uzun, uzun yazılar inşa eder anlatmaya çalışırız.

Allahın güzel isimlerinden ve dualarından önce harfler var edilmiştir. Kur-an’ı Kerimde ayrı ayrı yazılan ve hiç bir mana yüklenmeyen harflerin oluşturduğu ayetler bulunur.

Tabi ki yaratıcı onları bilerek oraya koymuştur. Harflerin bu esrarının bilgisi bize evrenin gizli kapılarını açar.

Bu eğitimde Arapça 28 harfin sırlı dünyasına vakıf olacaksınız. Harflerin yazılışları, okunuşları ebced değerleri, günleri saatleri, melekleri, vefklerini, azimetlerini öğreneceksiniz.

Hayatınızda yapmak istediğiniz değişimleri alacağınız eğitim sayesinde kendiniz yapabilecek duruma geleceksiniz.

Aşamadığınız pek çok sorununun nereden kaynaklandığı bilmediniz durumların çözünü öğreneceksiniz.

Dönüştürme sanatının büyülü dünyasına adım atabileceksiniz. Harflerin şifaya yönelik kullanımını öğrenerek, kendinize ve diğer insanlara şifa verebileceksiniz.

 

 1. Seviye Eğitim Arapça ve Osmanlıcayı öğrenmeye yöneliktir. Bu Derslerde aşağıdaki konular işlenecektir. Arapça ve Osmanlıcayı bilenler bu Eğitime katılmayabilirler…


 

 • Yıldıznamenin tam anlamıyla öğrenilmesi,

 • Yıldızname ilminin kullanıldığı yerler,

 • Yıldızname nasıl hazırlanır,

 • Kişilerin doğum tarihlerinin çıkarılması,

 • Doğum tarihleri bilinmediği takdirde, farklı bir yöntem kullanılması,

 • Kişilere ait özel bilgilerin harita üzerinde belirlenmesi,

 • Haritanın hazırlanması,

 • Yıldız haritasında yer alan burçlar,

 • Burçların nerelerde hangi şekilde var olması gerektiği,

 • Yıldızname harita yorumlama

 • Arap Harflerini tanıma

 • Arapçada Harekeler

 • Osmanlıca Harfleri Tanıma

 • Harflerin Birleşme Şekilleri

 • Türkçe Kelimelerin Özellikleri

 • Türkçe Eklerin Özellikleri

 • Türkçe Kalıplaşmış Kelimeler

 • Osmanlıca İmla Kuralları

 • Hece Okumalar

 • Kelime Okumalar

 • Metin Okumalar

 • İsmin Halleri

 • İsim Tamlamaları

 • Şemsi Tamlamalar

 • Sıfat Kelimeler

 • Zamir Kelimeler

 • Bağlaçlar

 • Fiil Çekimleri

 • Soru Ekleri

 • Sayılar-bölme sayı sıfatları

 • Haftanın günleri – Yılın ayları

 • Farsça Kelimeler

 • Farsça Sayılar ve Gün Adları

 • Arapça Kelimeler

 • Arapça Ay Adları ve Takvim Bilgisi

 • Osmanlıca Okumalar

 • Arapça Okumalar

 • Farsça Okumalar

 • Kapanış


 

 1. Seviye Eğitim konuları ise aşağıdadır. Bu eğitim varlığın yaratımlar olan ilişkisini üst düzeye çıkarmak ve farkındalığını üst düzeye çıkarmak ve aydınlanmayı sağlamak üzere hazırlanmıştır.


 

 • Nefes Çalışmaları

 • Zihin Kontrolü

 • Hisleri geliştirme

 • İrade etkileme

 • Rüyalara hükmetme

 • İmgeleme Çalışmaları

 • Duru Görü Çalışmaları

 • Telepati Teknikleri

 • Telekinezi Teknikleri

 • Astral Seyahat Teknikleri

 • Reiki ve Bio Enerji Teknikleri

 • Ruhsal Şifa Teknikleri

 • Çakra ve Aura Çalışmaları

 • Aura görme ve algılama

 • Self Hipnoz Teknikleri

 • Meditasyonlar


 

 1. Seviye Eğitimlere katılmak için 1 ve 2. Seviye Eğitimi tamamlamış yada Arapça, Osmanılca yazmayı ve okumayı biliyor olmak ancak 2. seviye eğitimi tamamlamış olmak gereklidir.


 

 • Havas öğrenmeye hazırlık…

 • Havas nedir ne değildir…

 • Havas için gerekli Malzemeler

 • Havas Malzemelerinin Hazırlanması

 • Havas Malzemelerinin Kullanımı

 • Havas Çalışma Mekanı

 • Feng-Shui Kullanımı

 • Havas Kitapları

 • Burçlar ve Özellikleri

 • Yıldızları ve Özellikleri

 • Elementler

 • Nicelikler

 • Nitelikler

 • Elementler – Anasır-ı Erbaa

 • Ateş Anasırı Dereceleri

 • Hava Anasırı Dereceleri

 • Toprak Anasırı Dereceleri

 • Su  Anasırı Dereceleri

 • Anasırların Esma ve Melekleri

 • Yıldız Saatleri Nedir.

 • Gündüz ve Gece Saatleri

 • Yıldız Buhurları

 • Yıldızların Melekleri

 • Yıldızların Madenleri

 • Dostluk Düşmanlık İlişkisi

 • Güneşin Menazilleri

 • Ay Menazilleri

 • 28 Durak ve Açıklamaları

 • Hint Astrolojisi

 • Nakşatralarla benzerlikler 1. Seviye Eğitimler daha önceki eğitimlere katılmış olmanızı gerektirir.


 

 • Arapça ve Osmanlıcada Harfler

 • Harfler ve Özellikleri

 • Kabalistik Numerolji

 • İsimlerin Özellikleri

 • Harfler ve Burçlar

 • Harfler ve Yıldızlar

 • Harfler ve Menaziller

 • Ulvi ve Sufli Harfler

 • Ebced-i Kebir

 • Ebced-i Sağir

 • Ebced-i Batıni

 • Ebded-i Arabi

 • Ebced ve Menaziller

 • Ebced ve Dereceleri

 • Ebced ve Anasır

 • Ebced-i Seyyare

 • Bast Nedir Ne değildir…

 • Bast-ı İstintak

 • Bast-ı Mecz

 • Bast-ı Teksir

 • Bast-ı Sani

 • Bast-ı Salis

 • Bast-ı Rabi

 • Bast-ı Hurufi

 • Dokuz Mizan

 • İsmin Katlanışı

 • Bast-ı  1 Usül

 • Bast-ı  2 Usül

 • Bast-ı  3 Usül

 • Bast-ı  4 Usül

 • Bast-ı  5 Usül

 • Bast-ı  6 Usül

 • Bast-ı  7 Usül

 • Majikal Yıldızı Bulmak

 • Güneş ve Ay Açıları

 • Astrolojik Açılar

 • Gök Günlükleri

 • Astroloji Programları

 • Varlıklar hakkında bilgiler..

 • Varlıklarla iletişim Kurmak…


 

 1. Seviye Eğitimler daha önceki Eğitimlere katılmış olmayı gerektirir.


 

 • Vefk Nedir Ne Değildir

 • Vefk Yapmanın Kaideleri

 • Vefklerde Kullanılan Malzemeler

 • Anasırı Erbaa Vefkleri

 • Vefk Yapımı 1. Usul

 • Vefk Yapımı 2. Usul

 • Vefk Yapımı 3. Usul

 • Vefklerin Melekleri

 • Vefkleri Çevreleri

 • Vefklerin Kontrolu

 • Kemali Vefki

 • Müfredat Vefki

 • Müzdevicad Vefki

 • Erkek ve Kadın Vefkleri farkı

 • Erkek için yapılan VEfkler

 • Kadın için yapılan Vefkler

 • Hali Vasat Vefkler

 • Vefk Deyimleri

 • Üçlü Vefkler

 • Dörtlü Vefkler

 • Beşli Vefkler

 • Altılı Vefkler

 • Yedili Vefkler

 • Sekizli Vefkler

 • Dokuzlu Vefkler

 • Onlu  Vefkler

 • Onbirli Vefkler

 • Çapraz Vefkler

 • Üçgen Vefkler

 • Esma Ayet Bulma

 • Esmaların Önemi

 • Esmaları Açıklaması

 • Esmaların Hesaplanışı

 • Esmaları Sayıları

 • Esmai Erbain

 • Esmai Hamse

 • Esma-i Avan

 • Esma-i Kasem

 • Azimetler

 • Davetler

 • Mendeller

 • Meleklerle ve Hadimlerle Çalışma

 • Kasem uyarlama

 • Ulvi Hadimler

 • Sufli Hadimler

 • Devri Felak Sayısı

 • Hadimleri Bulmak

 • Hadimleri Yönlendirmek

 • Günler ve Önemleri

 • Günlerin Hadimleri

 • Ayların Hadimleri

 • Ebced Hesaplamaları..

 • Büyü yapımı ve Büyü iptali

 • Tılsımlar hakkında Bilgiler

 • Yıldızları Tütsüleri

 • Örnek Uygulamalar


Her ders sonu dersi içeren Kitapçık verilecektir.

Kursu bitiren katılımcılara Zeynel Eroglu imzalı “Havas, Vefk, Medyumluk Eğitimi” sertifikası verilecektir.

Ders başlama tarihi  Mart 2017 de çoğunluğun sağlanması ile başlayacaktır.

Tam tarih ve saat katılımcıların ortak isteğine bağlı olarak yapılacaktır.

Aylık Kurs Ücreti: 500 TL olacaktır.
YILDIZNAME VE HAVAS KURSU
Barış mah. İzmir cad. No: 26 D: 3
istanbul,
beylikdüzü

turkey


Yıldız düşüklüğünden dolayı pek çok insan kendini bunalımlı gibi durumlara kadar götürmektedir. Yığınla olay ve hadise üst üste gelebilir bu sebepten Yıldız düşüklüğü nasıl hesaplanır sorusu bu durumda çok önemlidir. Yıldız düşüklüğü nasıl hesaplanır açıklamak gerekirse yıldız düşüklüğünden dolayı kişiler intihara kadar gidecek gibi kötü durumlara düşebilir. İnsanların bahtları, şansları, gelecek ile alakalı bir takım sezileri yıldız düşüklüğü sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten Yıldız düşüklüğü nasıl hesaplanır sorusu için Medyum desteği şarttır. Konusunda uzman medyum aracılığı ile Yıldız düşüklüğü nasıl hesaplanır sorusuna daha detaylı cevaplar bulabilirsiniz. Günümüzde bir çok kişi Yıldız düşüklüğü hesaplama sayesinde bir takım hadiseleri göz önüne getirerek önlem almaya çalışır.


Astroloji ve Metafizik Uzmanı Zeynel Eroglu ile Temel Tarot Eğitimleri Başlıyor.


Tarot Eğitimleri 2 aşamalıdır. İlk seviyeyi tamamlayan katılımcılar daha sonra ileri aşamaya  geçebilirler.

Temel Tarot Eğitimi alacak olan katılımcıların Yine Temel Astroloji Eğitimini almış olmaları yararlarına olacaktır.

Tüm Tarot Kartlarında Astrolojik simgeler ve işaretler vardır. Bu nedenle yorumlarda çeşitlilik ve kolaylık astroloji bilgisi ile mümkün olmaktadır.

Temel Astroloji Eğitimi olmayan katılımcılara dilerlerse hızlandırılmış, sadece Tarot Okumada kullanabileceği kadar 4 ders astroloji eğitimi alabilirler.

HIZLANDIRILMIŞ TAROT - ASTROLOJI EĞİTİMİ


1.hafta – Elementler, Nicelik ve nitelikler

2.hafta – 12 burcun tamamının açıklaması

3.hafta – 12 Evin tamamının açıklanması

4.hafta – 10 Yıldızın tamamının açıklaması

TAROT KURS PROGRAMI


1.hafta – 78 kartın genel tanınması

2.hafta – Majör Arkana 1. bölüm

3.hafta – Majör Arkana 2. bölüm

4.hafta – Değnek takımı (1-10)

 

5.hafta – Kupa takımı (1-10)

6.hafta – Kılıç takımı (1-10)

7.hafta – Para takımı (1-10)

8.hafta – Değnek ve Kupa Saraylı kartları

 

9.hafta – Kılıç ve Para Saraylı Kartları

10.hafta – Açılımlar 1. bölüm

11.hafta – Açılımlar 2.bölüm

12.hafta – Temel Tarot Okuma Kuralları

 

Her ders sonu dersi içeren Kitapçık verilecektir.

Kursu bitiren katılımcılara Zeynel Eroglu imzalı “Temel Tarot Eğitimi” sertifikası verilecektir.

Ders başlama tarihi 05 Mart 2017 Pazar günü Saat: 17:00 - 20:00 arası

Aylık Kurs Ücreti: 300 TL
MEDYUM ZEYNEL EROĞLU İLE TEMEL TAROT EĞİTİMİ
Barış mah. İzmir cad. No: 26 D: 3
İstanbul,
Beylikdüzü

Turkey
Astroloji ve Metafizik Uzmanı Zeynel Eroglu ile Klasik Astroloji Eğitimleri Başlıyor.


Astroloji Eğitimleri 3 aşamalıdır. İlk seviyeyi tamamlayan katılımcılar sırası ile daha ileri aşamalara geçebilirler.

1- Seviye Temel Astroloji Eğitimi


Bu eğitimde Yıldızname tarzı Klasik Astroloji bilgileri verilecektir.

Temel Astroloji Kursunu tamamlayan kursiyerler Astroloji adına başlangıç ve tüm temel bilgileri almış olacaklardır.

Kurs süresince katılımcıların haritaları ve tanınmış insanların haritaları üzerinden yorumlar yapılarak Astrolojiyi en iyi şekilde kavramanız sağlanacaktır.

Aşama aşama giderken katılımcılar yakınlarının ve sevdiklerinin haritasını yorumlamaya başlayacaklardır.

Katılımcılar Kurs bitiminde bir Yıldız haritasını ana hatlarıyla yorumlayacak hale geleceklerdir.

Tarot Eğitimi alacak olanlar öncelikle Temel Astroloji Eğitimini tamamlamaları halinde daha başarılı olacaklardır.

 

Temel Seviye Astroloji Eğitimi toplam 24 ders ve 6 ay sürecek şekilde gerçekleşecektir. Haftada 1 gün 3 saat ders yapılacaktır.

 

 1. Seviye Temel Astroloji Eğitiminin İçeriği ve Programı:


 

 1. Ders : Astrolojinin Temelleri

 2. Ders : Elementler, Nitelik ve Nicelikler

 3. Ders : Tabiatlar, Eril Dişil Kavramları

 4. Ders : Harita Tipleri


 

 1. Ders : Koc, Boğa ve İkizler Burcu

 2. Ders : Yengeç, Aslan ve Başak Burcu

 3. Ders : Terazi, Akrep ve Yay Burcu

 4. Ders : Oğlak, Kova ve Balık Burcu


 

 1. Ders : Ay ve Güneş

 2. Ders : Merkür, Venüs, Mars

 3. Ders : Jüpiter ve Satürn

 4. Ders : Uranüs, Neptün, Plüton


 

 1. Ders : 1, 2, 3 Evler

 2. Ders : 4, 5, 6 Evler

 3. Ders : 7, 8, 9 Evler

 4. Ders : 10, 11, 12 Evler


 

 1. Ders : Ay Düğümleri

 2. Ders : Acı Kalıpları

 3. Ders : Açılar

 4. Ders : Açılar


 

 1. Ders : Haritalarda Gece, Gündüz Kavramı

 2. Ders : Harita Yorumlamada Püf Noktalar

 3. Ders : Harita Yorumlama Deneyim Kazanma

 4. Ders : Yıldız Haritası Yorumlama Son Nokta


 

Her ders sonu dersi içeren Kitapçık verilecektir.

Kursu bitiren katılımcılara Zeynel Eroglu imzalı “Temel Astroloji Eğitimi” sertifikası verilecektir.

Ders başlama tarihi 04 Mart 2017 Cumartesi günü Saat: 17:00 - 20:00 arası

Aylık Kurs Ücreti: 300 TL
Temel Klasik Arkeoloji Eğitimi
Barış mah. İzmir cad. No: 26 D: 3
Istanbul,
Beylikdüzü

Turkey
Muska hakkında bildiğiniz birçok şey yanlış olabilir ve aslında muska nedir ne işe yarar bilmeden kullanabilirsiniz. Önce gelin muska ne işe yarar ve nedir öğrenelim. Muskalar öncelikle hangi konu için hazırlandığına bağlı olarak kendi içerisinde durumlara göre ayrılmaktadır. Bundan dolayı yaptırdığınız muskalar amacınıza uygun olarak uygulanır. Muska yapımı sırasında herhangi bir problem çıkmayacak olursa yapılan muska amaca ulaşacaktır. Muska yapımı genellikle medyum tarafından daha iyi şekilde yapılır ve muskaların bir diğer ismi ise vefk olarak bilinir. Eğer vefk şeklinde daha etkili ve çok daha güçlü bir muska hazırlamak istiyorsanız kesinlikle iyi bir medyum ile irtibata geçmelisiniz. Çünkü muska ve vefk muska işlemlerini sadece medyum kişiler yapıyor.
Yıldızname bakımı hakkında daha bilgili olmak ve bu konu için gerekli olan tüm bilgileri almak istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. İlk olarak yıldızname nasıl bakılır? Bilinmelidir ki yıldızname bakımı çok büyük bir bilgi yoğunluğu ve bunun yanında gayet iyi bir tecrübe ile deneyim gerektiren bir analiz türüdür. Yıldızname bakımı sırasında kişiye özel bilgiler ve tecrübe konuları ile bakılır. Ayrıca yıldızname bakımında kur-an da bulunan ayetler doğrultusunda bir bakım yapıldığı için bakımı yaptıran kişinin geleceğine dair kesin ve net bilgiler alınmaktadır. Yıldızname bakım analizleri medyum tarafından yapılır fakat yapılacak olan bu analiz türünün işin uzmanı olan bir medyum tarafından yapılması önerilir. Aksi halde sıradan bilgilere sahip medyum tarafından yapılacak olan yıldızname bakımı hiç bir şeyi göstermeyeceği gibi gerçeği de yansıtmayacaktır.
Son zamanların en çok sorulan ve merak edilen konularından biri de yıldızname nedir ve ne işe yara olarak görülüyor. Yıldızname nedir merak mı ediyorsunuz? Gelin bizimle birlikte bu konu hakkında bilgi edinin. Öncelikle yıldızname bakımlarını asla ve asla bir fal gibi görmeyin çünkü yıldızname ve fal ayrı şeylerdir. Yıldızname baktıran bir kişi ileri tarihleri saatleri ve önemli konuları görebilir, bu konular üzerinde yorumlar yaparak daha iyi bir hayata sahip olabilir. Peki yıldızname bakımı kim tarafından yapılır ya da kimler tarafından yaptırılınca daha iyi bir sonuç alınır? Yıldızname bakımı kesinlikle bir medyum tarafından yaptırılmalıdır. Bu konu hakkında sizlere yardımcı olabilecek en iyi medyum kim araştırarak bulabilir ve ondan gönül rahatlığı ile bu konuda yardım alabilirsiniz.
Barıştırma duası ile dargın ya da küs olduğunuz fakat barışmak istediğiniz insanla veya insanlarla barışabilirsiniz. Üstelik eskisinden çok daha iyi bir ilişki içerisinde bulunabilirsiniz. Peki bu barıştırma duasını kim tarafından yaptırmak gerekiyor? Barıştırma duasını en etkili yapan kişilerin başında iyi bir medyum gelir. Çünkü iyi bir medyum bu konuda oldukça bilgili ve deneyimli bir kişi olarak ön plana çıkar. Bundan dolayı da iyi bir barıştırma duası yaptırarak istediğiniz kişi ya da kişiler ile aranızın eskisinden çok daha iyi olmasını istiyorsanız şüphesiz ki bu duanın medyum tarafından yapılması sizin için çok daha iyi olacaktır. Bundan korkmayın çünkü medyumlar gerekli olan her şeyi size söyleyecektir ve sizleri bilgilendirecektir. Böylece kendinizi çok daha rahat hissedebilirsiniz.
× WhatsApp İletişim